Logo
Via onderstaande button kunt u geheel vrijblijvend een demo-account van het Ambitieweb aanvragen. U ontvangt dan een mail met uw inloggegevens.

Met de demo van het Ambitieweb heeft u toegang tot alle functies van het Ambitieweb.


Demo aanvragen  

Provincie Zuid Holland

Navigeer naar

Provincie Noord Holland

Navigeer naar

Demo-versie

Navigeer naar

Over

Het ambitieweb is een hulpmiddel voor het gestructureerd vastleggen en vast blijven houden van de duurzaamheidsambities gedurende het hele project. Het ambitieweb is een visuele weergave van twaalf duurzaamheidsthema’s en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus. De meeste gebruikers vinden het ambitieweb het belangrijkste instrument binnen de Aanpak Duurzaam GWW. Dankzij het gebruik van het ambitieweb zijn ze in staat om duurzaamheidsambities uit algemene beleidsnotities van de organisatie te vertalen naar projecten. Het ambitieweb kan ook heel goed gebruikt worden bij het vertalen van organisatiedoelen naar maatschappelijk verantwoord inkopen.

Naast de invulling van het ambitieweb dient dit instrument als kennisbank van de verschillende duurzaamheidsthema’s, zo kunnen er per thema een aantal praktische maatregelen gekoppeld worden per thema. Contactpersonen worden toegevoegd die binnen en buiten de organisatie te raadplegen zijn om praktische informatie op te vragen. De ambitieniveaus van Duurzaam GWW 2.0 zijn daarnaast ter naslagwerk te raadplegen via dit instrument.

Ambitieweb.nl is ontstaan in samenwerking tussen Provincie Zuid-Holland en DON Bureau. Vanuit de provincie ontstond de behoefte om een vertaling te maken tussen organisatiedoelen en het inkoopbeleid. Daarnaast wordt de onderbouwing van het bepalen van de ambitieniveaus op deze wijze vastgelegd en opgeslagen waardoor het beleid in der tijd getoetst kan worden aan de invulling van de projecten.

Wanneer er vragen zijn over het ambitieweb of wanneer u als organisatie interesse heeft in het gebruik van het ambitieweb kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.